Zbornik radova

Sekcija A1
Sekcija A2
Sekcija A3
Sekcija A4

 
35. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU
      (sa međunarodnim učesćem)

Tematske oblasti:
o Put ka poslovnoj izvrsnosti
o Integrisani menadžment sistemi
o Kvalitet proizvoda
o Kvalitert i bezbednost u lancima hrane
o Inovacije u zdravstvu i kvalitet
o Inovacije i kvalitet u obrazovanju
o Socijalne inovacije put ka društvenoj izvrsnosti
o Inovacije i kvalitet u turizmu
o Inovacije put ka kvalitetu u razvoju
o Merenje, kontrola i kvalitet u proizvodnji
o Upravljanje održivim razvojem
o Sistemi sertifikacije i kvalitet u procesu akreditacije