Zbornik radova

Sekcija A1
Sekcija A2
Sekcija A3
Sekcija A4
Sekcija A5

 
36. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU
      (sa međunarodnim učesćem)

Tematske oblasti:
o Kultura kvaliteta
o Sistem kvaliteta u javnoj upravi i javnim preduzecima
o Socijalne inovacije put ka društvenoj izvrsnosti
o Put ka poslovnoj izvrsnosti
o Integrisani menadžment sistemi
o Kretanje kvaliteta kroz organizaciju
o Kvalitet proizvoda
o Kvalitert i bezbednost u lancima hrane
o Inovacije u zdravstvu i kvalitet
o Liderstvo-potrebne veštine za biznis i komunikaciju
o Inovacije i kvalitet u turizmu
o Konkurentnost u 21. veku
o Merenje, kontrola i kvalitet u proizvodnji
o Jacanjem procesa do unapredenja performansi
o Sistemi sertifikacije i kvalitet u procesu akreditacije

Zbornik radova  33 Nacionalna konferencija o kvalitetu Zbornik radova 1 Nacionalna konferencija o kvalitetu zivota