Zbornici radova

Festival kvaliteta 2010

ISBN: 978-86-86663-52-8

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije