Zbornici radova

Festival kvaliteta 2012

ISBN: 978-86-86663-83-2

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije