6. Konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta
1. Smiljana M. Đorović
3D ANALIZA ANEURIZMATSKE CEREBRALNE ARTERIJE
2. Milošević Predrag
FIREFOX OS - BUDUĆNOST WEB
3. Dalibor Dobrosavljevic
ISTRAŽIVANJE ŠTA MLADI NAJVISE ČITAJU
4. Pavle Arsić
POBOLJŠANJE POSLOVANJA REORGANIZACIJOM ORGANIZACIONE STRUKTURE USLED PRIMENE PROCESNOG PRISTUPA
5. Nenad Gavrilović
UNAPREĐENJE RADA PRIMENOM PARETO METODE
6. Lazović Ana
UŠTEDA MASE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
7. Nikola Čampar
UNAPREĐENJE RADA PRIMENOM PARETO METODE
8. Strahinja Starčević
NUMERIČKO REŠAVANJE PROBLEMA ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE
9. Vladimir N. Geroski
3D ANALIZA KORONARNE ARTERIJE
10. Luka Bukvić
KARAKTERISTIKE ULTRAZVUCNOG SENZORA I DC MOTORA KOD LEGO ROBOTA
11. Nemanja Jozić
UTICAJ SOLARNIH PANELA NA SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA OBJEKTA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG PAKETA ENERGY PLUS I GOOGLE SKETCHUP
12. Marko Nikolić
UISTRAŽIVANJE KUGLIČNIH LEŽAJEVA I NJIHOVO UNAPREĐENJE
13. Predrag Tica
TRANSPORT HIDROMEŠAVINE U OBLASTI ENERGETIKE
14. Stanimir Sićević
ANALIZA HIDRAULIČNOG PRIKLJUČNOG BLOKA IZLOŽENOG UNUTRAŠNJEM PRITISKU METODOM KONAČNIH ELEMENATA
15. Stefan Ilić
ANALIZA ENERGETSKE ISPLATIVOSTI FOTONAPONSKIH SISTEMA BAZIRANIH NA POLIKRISTALNIM, MONOKRISTALNIM I CDTE FOTONAPONSKIM PANELIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
16. Dušan Minić
UTICAJ PASIVNOG SOLARNOG SISTEMA I STAKLENIKA KOD SISTEMA KGH
17. Vojislav Lukić
ISPITIVANJE I UKLANJANJE NAPRSLINA KOLOSEKA USLED KOTRLJAJNOG KONTAKTNOG ZAMORA
18. Nevena Zarić
ISPITIVANJE I UKLANJANJE NAPRSLINA KOLOSEKA USLED KOTRLJAJNOG KONTAKTNOG ZAMORA
19. Pavle Djokovic
PRIMENA REL POSTUPKA U PROCESU ZAVARIVANJA NA PRIMERU METALNE INDUSTRIJE
20. Miloš Urošević
OBLIKOVANJE KOVANJEM U TOPLOM STANJU
21. Dalibor Jevtić
ANALIZA TROŠKOVA RAZLIČITIH OBRAČUNSKIH MODELA NA PRIMERU “ENERGETIKA” IZ PRESPEKTIVE KLIJENATA
22. Milan Tomić
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I INTERESOVANJA
23. Stojićević Aleksandar
PRIMENA JEDNOSTAVNIH EKSPERIMENATA PRI OBRADI NASTAVNE TEME: „GEOMETRIJSKA OPTIKA“
24. Petar Stanković
OPSTRUJAVANJE FLUIDA OKO 4. PREPREKE KRUŽNOG OBLIKA
25. Vladimir Simic, Milos Kojic, Miljan Milosevic, Arturas Ziemys, Mauro Ferrari
NUMERIČKO MODELIRANJE DIFUZIJE U TUMORU
26. Katarina Lazarević
MOGUĆNOST KORIŠĆENJA GEOTERMALNE TOPLOTNE PUMPE ZA GREJANJE STAMBENOG OBJEKTA
27. Ivica Stojković
UNUTRAŠNJA BEZBEDNOST-SEDIŠTA ZA DECU
28. Nikola Jović
PROJEKTOVANJE AUTONOMNOG MOBILNOG ROBOTA SA ARDUINO RAZVOJNOM PLATFORMOM NAVOĐENOG POMOĆU KAMERE MOBILNOG TELEFONA
29. Igor Ilić
PROVERA TAČNOSTI KOORDINATNE MERNE RUKE UZ POMOĆ MERNOG KOBA STEP GAUGE-A
30. Adžemovic Nikola
PRORAČUN REŠETKASTIH NOSAČA
31. Milena Ivanović
PREGLED EKSPERIMENTALNE METODE ZA STATIČKO ISPITIVANJE ZUPČANIKA
32. Miloš Miletić
UTICAJ REDNE, KOMBINOVANE I PASIVNO PARALELNE VEZE NA POUZDANOST MAŠINSKIH SISTEMA
33. Nenad Vulić
ISPITIVANJE POUZDANOSTI KOMPRESORA AUTOMOBILSKOG KLIMA UREĐAJA
34. Stefan D. Stanković
SUDAR VOZILO – DVOTOČKAŠ
35. Nemanja R. Cvetković
POBOLJŠANJE SVOJSTAVA ČELIKA TERMIČKIM OBRADAMA
36. Miladin Radomirović
ISTRAŽIVANJE NAJOPTIMALNIJEG MESTA ZA POSTAVLJANJA ZIDNIH PANELA NA SPOLJNIM ZIDOVIMA ZA ZIDNO GREJANJE OBJEKTA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKOG PAKETA ENERGY PLUS I GOOGLE SKETCHUP
37. Igor Ilić
EKSPERIMENTALNE POSTAVKE ZA POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI MLINOVA ZA UGALJ U T.E.
38. Miroslav M. Milosavljević
ANALIZA DISTRIBUCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA SMRTNIM ISHODOM U ZAVISNOSTI OD TIPA UČESNIKA
39. Vladimir Pavlović
UŠTEDA ENERGIJE U SISTEMIMA ZA PROIZVODNJU PARE
40. Đorđe Radisavljević
SMANJENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U DOMAĆINSTVIMA
41. Milan Srejić
MOGUĆNOST UŠTEDE ELKTRIČNE ENERGIJE KORIŠTENJEM SOLARNE TEHNIKE ZA ZAGREVENJE TOPLE VODE U DOMAĆINSTVU
42. Miroslav Munić
MIKROKONTROLER PIC16F84
43. Stefan M. Lazović
UTICAJ REŽIMA OBRADE NA VREME TRAJANJA OBRADE
44. Miloš Poskurica
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I USAVRŠAVANJE KONSTRUKTIVNO EKSPLOATACIONIH SVOJSTAVA TURBODUVALJKI ZA USISIVAČE ZA PRAŠINU
45. Jelena Joksimović
ISTRAŽIVANJE POTROŠNJE NEOBNOVLJIVIH (FOILNIH) IZVORA ENERGIJE, NJIHOVIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I ANALIZIRANJE I UPOTREBA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
46. Aleksandar Marković
NIVO INFORMISANOSTI I PRAVILNA UPOTREBA DEČIJIH SEDIŠTА
47. Nikola Todorović
UTICAJ SISTEMA PROTIV BLOKIRANJA TOČKOVA NA STABILNOST, UPRAVLJIVOST I ZAUSTAVNI PUT VOZILA
48. Kristina M. Mirković
ANALIZA BROJA POGINULIH DVOTOČKAŠA U EU
49. Aleksandar B. Marković
ANALIZA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA
50. Milomir D. Japundžić
STANJE I PERSPEKTIVA SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA GSP U BEOGRADU
51. Ljubica Knežević
NUMERIČKO MODELIRANJE BEZUBE DONJE VILICE SA TOTALNOM PROTEZOM KORIŠĆENJEM MULTIBLOK METODE
52. Miloš Janković
ALKOHOLIZAM KOD MLADIH
53. Stepić Mirjana
STATISTIKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
54. Bogdanović Milenko
PRORAČUN FRIKCIONE PRESE
55. Marko Antonijević
ANALIZA HABANJA ZUPČASTO-KAIŠNOG PRENOSNIKA
56. Kristina Puškarić
ANALIZA FAKTORA RAZVOJA I ORGANIZACIONE STRUKTURE U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
57. Petar Pejatović
METODE UNAPREĐENJA DONOŠENJA ODLUKA U PROCESU ELEKTRONSKE NABAVKE SA POSEBNIM OSVRTOM NA AHP METODU
58. Dragomir Milošević
ANALIZA DINAMIKE KONTINUALNOG SISTEMA GREDE (ŠTAPA)
59. Mirko Poledica
KORISTI U PROIZVODNJI PRIMENOM CNC MАŠINА
60. Pavle Lazarević
REPARATURA ZUPČASTIH PAROVA
61. Obradović Suzana
ISPITIVANJE NAPREZANJA KUĆIŠTA REDUKTORA U CAD SOFTVERU
62. Stevan Milovanović
MKE ANALIZA OBRTNOG POSTOLJA VAGONA
63. Nikola Radić, Vlado Radić
KVALITET I PRIMENA TEHNOLOGIJA BATERIJA U AUTOMOBILIMA
64. Alija Salkunić, Bajro Salkunić, Nataša Janković-Petrović
INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA SREDNJOŠKOLSKE POPULACIJE U GRADU ŠAPCU
65. Vidak Šabanović, Prof. Dr Aleksandar Vujović
ANALIZA MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI KROZ ERGONOMSKO OBLIKOVANJE RADNIH STANICA SA RAČUNARIMA
66. Stefan Đurić, Nevena Vukadinović
PROCENA RIZIKA ZA RADNIKA PRI LABORACIJI UBOJNIH SREDSTAVA
67. Dušan Jovanović, dr Zoran Ristić, Verica Čukanović
KINEMATSKA ANALIZA MEHANIZMA ZA HRANJENJE REDNIKOM MITRALJEZA 7,62 mm M84