FESTIVAL KVALITETA 2015

Dragi prijatelji kvaliteta,

Festival kvaliteta 2015 ima zadatak da obezbedi međunarodni forum eksperata iz industrije i akademskih institucija sa ciljem razmene ideja i prezentovanja rezultata aktuelnih projekata kroz veliki izbor razlicitih tema. Pozivam Vas da učestvujete na 13-om Festivalu kvaliteta koji će se održati od 04. do 06. juna 2015. u Kragujevcu, Republika Srbija. Festival se održava pod motom “Kvalitetom do poslovne izvrsnosti u javnom sektoru” i obuhvata četiri konferencije:

9. Međunarodna konferencija o kvalitetu
42. Nacionalna konferencija o kvalitetu
10. Konferencija o kvalitetu života
6. Konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta

Iskreno vaš,
Predsednik organizacionog odbora
Festival Kvaliteta 2015
Prof. dr Slavko Arsovski