Zbornik radova

Predgovor
Sadržaj
Uvodni referat
Kvalitet života i upravljanje resursima za život
Metode merenja i pracenja kvaliteta života
Menadžment životnom sredinom - EMS
Legislativa u oblasti životne sredine
Globalne promene, zagrevanje i ozonski omotac
Industrijska ekologija
Urbana ekologija
Reciklaža i upravljanje otpadom
Kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi
Održivi razvoj i ekoturizam

 
1. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA

1) Kvalitet života i upravljanje resursima za život
2) Metode merenja i pracenja kvaliteta života
3) Menadžment životnom sredinom-EMS
4) Legislativa u oblasti životne sredine-nacionalna, medunarodna
5) Globalne promene, zagrevanje i ozonski omotac
6) Industrijska ekologija
7) Urbana ekologija
8) Ruralna ekologija
9) Reciklaža i upravljanje otpadom
10) Kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi
11) Održivi razvoj i kvalitet života
12) Održivi i ekoturizam
13) Edukacija u oblasti životne sredine i kvaliteta života
14) Osnivanje pokreta: “Cisti i zeleni gradovi Srbije”