Zbornik radova

Predgovor
Sadržaj
Uvodni referat
Poslovna izvrsnost
Indeks zadovoljstva potrošaca
E-kvalitet
Modeli kontinuiranih unapredenja
Akreditacija laboratorija
Razvoj integrisanih sistema menadžmenta
Kvalitet u automobilskoj industriji
Šest sigma
Studije uspostavljanja QMS-a (iz prakse za praksu)
Obezbedivanje CE znaka
Kvalitet u turizmu
Menadžment bezbednošcu hrane
Menadžment zdravljem i bezbednošcu zaposlenih

 
33. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU
      (sa međunarodnim učešćem)

Tematske oblasti:
1) Poslovna izvrsnost
2) Indeks zadovoljstva potrošaca
3) E - kvalitet
4) Modeli kontinuiranih unapredenja
5) Akreditacija laboratorija
6) Razvoj integrisanih menadžment sistema
7) Kvalitet u automobilskoj industriji
8) Kvalitet i Bolonjski proces
9) Šest sigma
10) Studije uspostavljanja QMS (iz prakse za praksu)
11) Obezbedivanje CE znaka
12) Kvalitet u oblasti turizma
13) Kvalitet u oblasti zdravstva
14) Unapredenje infrastrukture kvaliteta
15) Menadžment bezbednošcu hrane (HACCP)
16) Menadžment zdravljem i bezbednošcu zaposlenih