Инструкције за плаћање

ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016 и 20. САВЈЕТОВАЊЕ

10. Међународна конференција о квалитету –
Котизација – 180 ЕУРA

10. Међународна конференција ICQME –
Котизација – 180 ЕУРА

43. Национална конференција о квалитету-
Котизација – 120 ЕУРA

11. Национална конференција о квалитету живота –
Котизација – 120 ЕУРA

18. Национално научно стручни скуп систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност –
Котизација – 120 ЕУРA

Информације: cqm@kg.ac.rs

Уплата котизације може се извршити на жиро рачун Машинског факултета у Подгорици – број 510-154-63 (ПИБ 02016702) са назнаком за SQM 2016. Котизација се може уплатити и у току регистрације учесника САВЈЕТОВАЊА.
Котизација обухвата: материјале ФЕСТИВАЛА, трошкове коктела, кафе пауза.

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТА 2016

1. Међународна конференција о квалитету живота –
Котизација – 100 ЕУРA

Информације: cqm@kg.ac.rs

Уплата котизације може се извршити на жиро рачун Факултета инжењерских наука у Крагујевцу – Центар за квалитет број 840-510666-51 (позив на број 429-53). Котизација се може уплатити и у току регистрације учесника ФЕСТИВАЛА.
Котизација обухвата: материјале ФЕСТИВАЛА, трошкове коктела, кафе пауза.