20. САВЈЕТОВАЊЕ и ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016

МЕСТО ОДРЖАВАЊА
 КОНТАКТ
ВАЖНИ ДАТУМИ

Тиват,

Hotel “PALMA”

21.-23. септембар 2016.

Smestaj

Hotel “PALMA”

10. International Conference ICQME
проф др Александар Вујовић
tel: + 382 (0) 20 242 907
zdravkok@ac.me
Official language: English

18. Национално научно стручни скуп систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност
проф др Александар Вујовић
tel: + 382 (0) 20 242 907
zdravkok@ac.me
Official language: English

10. International Quality Conference
проф др Миладин Стефановић
tel: ++ 381 34 302 590
fax: ++ 381 34 302 591
mob. +381 64 13 65 798
mail: miladin@kg.ac.rs
Official language: English

43. Национална конференција о квалитету
11. Национална конференција о квалитету живота
Александар Ђорђевић
tel: 034 302 590
fax: 034 302 591
mail: cqm@kg.ac.rs

. Крајњи рок за слање апстракта 1. јун 2016.
. Крајњи рок за слање комплетних радова 1. август 2016.
. 20. Савјетовање и Фестивал квалитета 21.-23. септембар 2016.