Упутства за ауторе радова

20. САВЈЕТОВАЊЕ и ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016

10. International Conference ICQME
PLEASE DOWNLOAD TEMPLATE FOR PAPERS (in preparaton)

18. Национално научно стручни скуп систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност
МОЛИМО ВАС ДА КОРИСТИТЕ ОВО УПУТСТВО И САБЛОН ЗА РАДОВЕ (у припреми)

10. International Quality Conference
PLEASE DOWNLOAD TEMPLATE FOR PAPERS (in preparaton)

43. Национална конференција о квалитету
МОЛИМО ВАС ДА КОРИСТИТЕ ОВО УПУТСТВО И САБЛОН ЗА РАДОВЕ (у припреми)

11. Конференција о квалитету зивота
МОЛИМО ВАС ДА КОРИСТИТЕ ОВО УПУТСТВО И САБЛОН ЗА РАДОВЕ (у припреми)

Official language of 10. International conference ICQME and 10. International Quality Conference is English.
Коришћени језик за 18. Национално научно стручни скуп систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност,  42. Националну конференцију о квалитету и 10. Конференцју о квалитету живота су црногорски и српски.