Спонзорство

20. САВЈЕТОВАЊЕ И ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016

За све информације у вези спонзорства контактирајте:

Александар Вујовић
Машински факултет у Подгорици
Џорџа Вашингтона бб
81000 Подгорица
Црна Гора

Тел.: +382 (0) 20 242 907
Факс: +382 (0) 20 242 907
e-mail: zdravkok@ac.me

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ЦРНОЈ ГОРИ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ПОДГОРИЦИ

Центар за квалитет

cq mne logo

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Центар за квалитет