Програм 20. САВЈЕТОВАЊА и ФЕСТИВАЛА КВАЛИТЕТА 2016

20. САВЈЕТОВАЊЕ и ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016

20. Савјетовање и Фестивал квалитета 2016 имају задатак да обезбеде медјународни форум експерата из индустрије и академских институција са циљем размене идеја и презентовања резултата актуелних пројеката кроз велики избор разлицитих тема.
Official language of 10. International conference ICQME and 10. International Quality Conference is English
Корисцени језик за 43. Националну конференцију о квалитету и 11. Конференцју о квалитету живота су црногорски и српски језик.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Центар за квалитет

cq mne logo

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Центар за квалитет

10. International conference ICQME and 10. International Quality Conference

Scientific focus 1:
Global Quality with themes:
• Building of Quality Culture
• Quality and Social Responsibility
• Leadership
• From Knowledge to Quality
• Competition and Globalization
• Business Excellence
• E – Quality
• Quality of Life
• TQM and Business Excellence
• Risk Management
• Sustainability and Resilience
• Quality Outsourcing
• Environmental Management
• Waste Management

Scientific focus 2:
Quality basic with themes:
• Quality Tools and Methods
• Quality Improvement in Industrial Environment
• Process Management
• Process Modelling
• Economics of Quality
• Performance Measurement and Management
• ICT Challenges for Future Society
• Hoshin Kanry
• Six Sigma and CMMI

Scientific focus 3:
Quality Engineering and Management with themes:

• Change of ISO 9001: 2015,
• LEAN in manufacturing and service,
• WCM – world class manufacturing,
• Quality in Supply Chains,
• Quality in Automotive Industry,
• Quality in Services,
• Quality in Education and Training,
• Competitiveness through CE Marking
• Quality Information Systems
• Integrated Management Systems
• Quality Technology
• Innovation and Quality
• Quality and Safety in Food Production and Distribution
• Conformity Assessment
• Quality of Production and Products

18. Национално научно стручни скуп систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност и 43. Национална конференција о квалитету

Секција 1: Глобални квалитет (Теме: Култура квалитета, Лидерство, Социјалне иновације пут ка друштвеној изврсности, Пословна иyврсност, Пут ка пословној изврсности, Конкурентност у 21. веку, Управљање заститом зивотне средине, Системи сертификације и квалитет у процесу акредитације).
Секција 2: Квалитет производа / услуга (Теме: Систем квалитета у јавној управи и јавним предузећима, Квалитет производа, Иновације у здравству и квалитет, Иновације и квалитет у туризму, Мерење, контрола и квалитет у производњи, Хосин Канри).
Секција 3: Инжењерство и менаџмент квалитетом (Теме: Промене у ИСО 9001:2015, ЛЕАН у производним и услузним организацијама, WЦМ – Производња светске класе, Интегрисани менаџмент системи, Кретање квалитета кроз организацију, Квалитерт и безбедност у ланцима хране, Лидерство-потребне вештине за бизнис и комуникацију, Јачањем процеса до унапређења перформанси, Системи сертификације и квалитет у процесу акредитације,).

10. Национална конференција о квалитету зивота

Секција 1: Изазови квалитета живота (Теме: Нови погледи на квалитет живота и управљање ресурсима за живот, Мерење, вредновање и праћење квалитета живота, Сатисфакција животом у иновираном концепту живљења, Нов начин размишљања и планирања квалитета живота)
Секција 2: Мерење и анализа квалитета живота (Теме: Квалитет животне средине и здравље људи, Задовољство сопственим животом, Трендови квалитета живота)
Секција 3: Квалитет живота, одрживост и капацитет за опоравак (Теме: Одрживи развој и квалитет живота Култура и квалитет живота, Капацитет планете и развој људске цивилизације, Капацитет за опоравак (ресилиенце), Еко одрживост).