Информације о битним датумима 20. САВЈЕТОВАЊЕ и ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016

20. САВЈЕТОВАЊЕ и ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016

Тиват,

Хотел “Палма”

21.-23. септембар 2016.

Смештај

Хотел “Палма”

ВАЖНИ ДАТУМИ

. Крајњи рок за слање апстракта 1. јун 2016.
. Крајњи рок за слање радова 1. август 2016.
. 20. Савјетовање и Фестивал квалитета 21.-23. септембар 2016.

УНИВЕРЗИТЕТ У ЦРНОЈ ГОРИ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ПОДГОРИЦИ

Центар за квалитет

 cq mne logo

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Центар за квалитет