Контакт информације 20. САВЈЕТОВАЊА и ФЕСТИВАЛА КВАЛИТЕТА 2016

20. САВЈЕТОВАЊЕ и ФЕСТИВАЛ КВАЛИТЕТА 2016

10. International Conference ICQME
др Александар Вујовић
тел: ++ 382 (0) 20 242 907
mail: zdravkok@ac.me
Службени језик: Енглески

18. Национално научно стручни скуп систем квалитета услов за успешно пословање и конкурентност
др Александар Вујовић
тел: ++ 382 (0) 20 242 907
mail: zdravkok@ac.me

10. International Quality Conference
Александар Ђорђевић
тел: ++ 381 34 302 590
факс: ++ 381 34 302 591
моб. +381 69 844 9700
mail: adjordjevic@kg.ac.rs
Службени језик: Енглески

43. Национална конференција о квалитету
11. Национална конференција о квалитету живота
Александар Ђорђевић
тел: 034 302 590
факс: 034 302 591
mail: adjordjevic@kg.ac.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Центар за квалитет

 cq mne logo

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Центар за квалитет