Извештај о реализованој конференцији

qofl v3

Преглед активности са ПРВЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТА 2016.

I дан

У току и на крају сваке секције одржана је дискусија и интензивна размена мишљења, чији су закључци:

 • Да би се унапредио квалитет живота као мултидимензионални концепт, потребно је узети у обзир мишљење релевантних стејкхолдера на различитим нивоима.
 • Кроз изложене радове и дискусију отворена су многа питања од којих се могу издвојити:
 • унапређењње квалитета живота кроз експлоатацију нових технологија,
 • резултати примене QМS-а,
 • пословна изврсност,
 • е-квалитет и квалитет комуникација,
 • одрживи развој,
 • унапређење квалитета производа,
 • сертифицирање организација и производа,
 • недостатак акредитованих лабораторија и значаја за одређене области,
 • квалитет у услугама ради унапређења квалитета живота (туризам и сл.)
 • квалитет живота у градовима,
 • квалитет живота на раду, итд.

II дан

У току и на крају сваке секције била је интензивна размена мишљења и дискусија, чији су закључци:

 • квалитет живота је један од глоабалних светских циљева и потребно је интензивно радити на његовом остварењу;
 • кроз изложене радове и дискусију отворена су многа питања од којих издвајамо:
 • одрживи развој,
 • урбана и индустријска екологија,
 • рециклажа,
 • математички модели за истраживање задовољства и среће,
 • квалитет животне средине и параметри праћења квалитета животне средине, и
 • законодавство из области екологије и квалитета живота.

На Фестивалу квалитета било је 104 регистрованих учесника, 54 пријављених радова.

Скуп је медијски пропратила телевизија Крагујевац, Српска Научна Телевизија као и други медији. Вест о одржавању квалитета објавили су ТВ Крагујевац, Српска научна телевизија и пренели портали www.naslovi.net, www.kragujevac.rs, ritamgrada.rs и други.

На међународној конференцији пријављено је 54 радова, од којих је 21 радова аутора из иностранства. Аутори из укупно више страних земаља (Аустрија, Босна и Херцеговина, Канада, Црна Гора, Шпанија, Португал, Пољска, Словенија, Словачка, Украјина, Индија, Хрватска) су послали своје радова и допринели успеху конференције.

Најављена је друга међународна конференција о квалитету живота за 2017.

Save

Save