Zbornik radova

Uvodni referati
Sekcija A1: Radovi po oblastima 1, 2 i 3
Sekcija A2: Radovi po oblastima 4, 5 i 6
Sekcija A3: Radovi po oblastima 7 i 8
Sekcija A4: Radovi po oblastima 9, 10, 11 i 12
Sekcija A5: Radovi po oblastima 13, 14 i 15

 
34. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU
      (sa međunarodnim učešćem)

Tematske oblasti:
1. Integrisani menadžment sistemi
2. Liderstvo
3. Ekselentnost organizacije
4. Kvalitet proizvoda
5. Kvalitet u automobilskoj industriji
6. Kvalitert i bezbednost u lancima hrane
7. Kvalitet u zdravstvu
8. Kvalitet u obrazovanju
9. Kvalitet u javnom sektoru (CAF model)
10. Kvalitet u turizmu
11. Inovacije i kvalitet
12. Merenje, kontrola i kvalitet u proizvodnji
13. e-kvalitet
14. Upravljanje održivim razvojem
15. Sistemi sertifikacije i kvalitet u procesu akreditacije