Zbornici radova

Festival kvaliteta 2007

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

Zbornik radova 1 Nacionalna konferencija o kvalitetu zivota Zbornik radova  33 Nacionalna konferencija o kvalitetu Zbornik radova 1 Nacionalna konferencija o kvalitetu zivota Festival kvaliteta 2006