Zbornici radova

Festival kvaliteta 2011

ISBN: 978-86-86663-69-6

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije