Zbornici radova

Festival kvaliteta 2011

ISBN: 978-86-86663-69-6

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

 
6. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA

1. Slavica Ilic, Dragan Isailovic, Mirjana Antonijevic-Nikolic, Ðorde Nikolic
OCENA ZAGAÐENOSTI SNEŽNOG POKRIVACA PARKOVA GRADA ŠAPCA

2. Špiro Ivoševic, Sanja Bauk, Boris Moric ISTRAŽIVANJE ZAGAÐENJA BALASTNIM VODAMA SA PLOVILA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

3. Danilo Nikolic, Špiro Ivoševic, Pavle Popovic, Zoran Celanovic
ISTRAŽIVANJE ZAGAÐENJA VAZDUHA SA BRODOVA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

4. Svetislav Lj. Markovic, Miloje Ostojic, Ilija V. Popovic
ZDRAVSTVENI TURIZAM U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA

5. Rajko Šofranac, Milica Šofranac, Dragana Ristic Ignjatovic, Zorica Savovic
OSPOSOBLJENOST-VAŽNA DIMENZIJA KVALITETA MEDICINSKE USLUGE

6. Zoran Marjanovic, Radomir Brzakovic
BEZBEDNOST VOZILA NA ALTERNATIVNA GORIVA

7. Zoran Marjanovic, Radomir Brzakovic
BEZBEDNOST I ODRŽAVANJE VOZILA NA ELEKTRICNI POGON

8. Jovan Milivojevic, Aleksandra Kokic Arsic, Aleksandar Aleksic, Sonja Grubor, Ivan Savovic
SCENARIO KATASTROFE I OPSTANAK LJUDSKE ZAJEDNICE

9. Jovan Milivojevic, Sonja Grubor, Aleksandra Kokic Arsic, Snežana Ðokic, Nikola Tonic
RECIKLAŽA MOTORNIH VOZILA NA KRAJU ŽIVOTNOG CIKLUSA U FUNKCIJI KVALITETA ŽIVOTA

10. Jovan Milivojevic, Katarina Kanjevac Milovanovic, Dragan Rajkovic, Sonja Grubor, Nikola Tonic
EKO TURIZAM U FUNKCIJI EKSELENTNOG KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE

11. Jovan Milivojevic, Aleksandra Kokic Arsic, Sonja Grubor, Snežana Ðokic, Ivan Savovic
MODELI ZADOVOLJSTVA SOPSTVENIM ŽIVOTOM

12. Biljana Stepanovic, Aleksandra Kokic-Arsic
SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I EKO INOVACIJE U ENERGETICI D.O.O.

13. Slavko Arsovski, Milan Pavlovic
UNAPREÐENJE PROMOCIJE ODRŽIVE RECIKLAŽE ELV

14. Slavko Arsovski
UNAPREÐENJE MOTIVACIJE ZAINTERESOVANIH STRANA ZA RECIKLAŽU ELV

15. Aleksandar Aleksic, Slavko Arsovski, Nikola Tonic, Sonja Grubor
KAPACITET ZA OPORAVAK CENTARA ZA DEMONTAŽU VOZILA NA KRAJU ŽIVOTNOG CIKLUSA

16. Ana Petronijevic
KVALITET ŽIVOTA U FUNKCIJI EKO RIZIKA

17. Jovan Milivojevic, Aleksandra Kokic Arsic, Katarina Kanjevac Milovanovic, Snežana Ðokic, Ivan Savovic
NOVA FILOZOFIJA KVALITETA ŽIVOTA

18. Slavko Arsovski, Sonja Grubor, Nikola Tonic, Aleksandra Kokic Arsic, Katarina Kanjevac Milovanovic
POSTUPAK OCENJIVANJA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA

19. Marijana Gavrilovic, Aleksandar Maric, Slavko Arsovski
PRIMENA NANOSREBRNIH TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI UNAPREÐENJA KVALITETA ŽIVOTA

20. Ivan Savovic,Marija Karajovic Zogovic,Aleksandra Kokic Arsic
RAZVOJ HACCP SISTEMA U MALOPRODAJI
I NJEGOV UTICAJ NA KVALITET ŽIVOTA