Zbornici radova

Festival kvaliteta 2008

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

 
3. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA

1. dr Ljiljana Comic, dr Slavko Arsovski, Jovan Milivojevic
NIVO KVALITETA VODE ZA PICE U MALIM SISTEMIMA VODOSNABDEVANJA NA PODRUCJU KRAGUJEVCA
QUALITY LEVEL OF DRINKING WATER FROM ALTERNATIVE SOURCES FOR WATER SUPPLY IN KRAGUJEVAC AREA

2. Radmila Radenkovic, Ljiljana Popovic
UPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOM U ZASTAVA AUTOMOBILIMA,a.d.
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.

3. dr Janko Hodolic, dr Miodrag Stevic, MSc Ðorde Vukelic, MSc Alena Zajac
RECIKLAŽA I PRERADA OTPADNIH PNEUMATIKA
SCRAP TIRE RECYCLING AND PROCESSING

4. MSc Milana Bera, dr Andelka Mihajlov, dr Janko Hodolic, Boris Agarski
ANALIZA STANJA OPASNOG OTPADA IZ MEDICINSKIH USTANOVA U SRBIJI I U SVETU
ANALYSIS OF SITUATION OF HAZARDOUS WASTE FROM MEDICAL INSTITUTIONS IN SERBIA AND WORLD

5. Dr Vesna Vasovic, mr Snežana Aksentijevic
DUHOVNA IZNURENOST
SPIRITUAL ESHAUSTION


6. Miloje Ostojic, Dr Svetislav Lj. Markovic, Dr Ilija V. Popovic
UTICAJ RAZVOJA TURISTICKIH PONUDA NA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA LJUDI U IVANJICKOM KRAJU
INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF TOURISTIC ARRANGEMENTS ON IMPROVING LIFE QUALITY OF PEOPLE IN IVANJICA AREA


7. mr Zoran Marjanovic, Radomir Brzakovic, Vladan Joksimovic
EKOLOŠKI RAZLOZI ZA PRIMENU ALTERNATIVNIH GORIVA
ECOLOGICS CAUSES FOR APPLICATION OF ALTERNATIVE FUELS


8. dr Slavica Cvetkovic
EKOLOŠKI PROBLEMI U OKVIRU RIVERSNE LOGISTIKE
ECOLOGICAL PROBLEMS IN REVERSE LOGISTICS


9. dr Srecko Curcic, dr Milena Ðuric, mr Sida Milunovic , dr Leka Mandic
KOMPOSTIRANJE KAO SAVREMENI VID TRETMANA CVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA U FUNKCIJI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
COMPOSTING LIKE A MODERN KIND OF SOLID WASTE TREATMENT IN FUNCTION OF ENVIRONMENTAL SAFETY


10. mr Nedeljko Živkovic, Ivan Janicijevic, Danka Kneževic, Mladen Ðuric
INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE
INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITY


11. Vladan Joksimovic, Milan Stevanovic, mr Zoran Marjanovic
BIOGORIVA- PREDNOSTI I NEDOSTACI UPOTREBE
BIOFUELS- ADVANTAGES AND DEFICIENCY OF USE


12. mr Dragica Koldžin, dr Janko Hodolic, dr Slavko Arsovski, dr Mirjana Vojnovic Miloradov, mr Ðorde Vukelic, mr Igor Budak, Dragana Mehandžic
UNAPREÐENJE I RAZVOJ PRISTUPA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI
IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL ATTITUDE
IN REPUBLIC OF SERBIA


13. Mr Zvonko Nježic, Zlatomir Rosic
MULJ KAO EFLUENT IZ VODA RIBNJAKA “ECKA“, ZMULJIVANJE KAO MERA ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE “STARI BEGEJ-CARSKA BARA
SLUDGE FROM “ECKA“ FISH POUND WATER,
SLUDGE SEPARATION AS A PROTECTION MEASUREMENT FOR NATURAL RESERVE “STARI BEGEJ-CARSKA BARA“


14. Jovan Milivojevic, Aleksandra Kokic Arsic, mr Katarina Kanjevac
VANREDNO STANJE U SISTEMU VODOSNABDEVANJA
EMERGENCY IN PUBLIC WATER SUPPLY SYSTEM


15. dr Ilija Cosic, dr Janko Hodolic, Mr Milovan Lazarevic, dr Miodrag Stevic,
OBRAZOVANJE I OBUKA INSTITUCIJA U OKVIRU SAVREMENIH PRISTUPA I TEHNOLOGIJA ZA OCUVANJE ŽIVOTNE SREDINE - “Timea”
TRAINING OF INSTITUTIONS IN MODERN ENVIRONMENTAL APPROACHES AND TECHNOLOGIES (TIMEA)


16. Jovan Milivojevic, Sonja Grubor, Aleksandra Kokic Arsic
RAZVOJ INTEGRISANOG I ODRŽIVOG SISTEMA RECIKLAŽE MOTORNIH VOZILA NA KRAJU ŽIVOTNOG CIKLUSA U SRBIJI
INTEGRATIVE AND SUISTAINABLE RECYCLING OF END-OF-LIFE VEHICLES SYSTEM IN SERBIA


17. Aleksandra Kokic Arsic, Jovan Milivojevic, mr Katarina Kanjevac Milovanovic
UPRAVLJANJE RIZICIMA OD UDESA KOJI MOGU IMATI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U VODOSNABDEVANJU
ACCIDENT RISK MANAGEMENT THAT HAVE INFLUENCE AT ENVIRONMENT IN WATER SUPPLY


18. Jovan Milivojevic, Aleksandra Kokic Arsic, Sonja Grubor
KVALITET ŽIVOTA - ASPEKT ZADOVOLJSTVA SOPSTVENIM ŽIVOTOM
QUALITY OF LIFE - SATISFACTION WITH LIFE ASPECT


19. Dejan Raonic
POKAZATELJI OPRAVDANOSTI ULAGANJA U KVALITET, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOST PROIZVODA U ŠUMADIJSKO – POMORAVSKOM REGIONU
INDICATORS OF JUSTIFICATION FOR INVESTMENT IN QUALITY, ENVIRONMENT PROTECTION AND SAFETY OF PRODUCTS IN SUMADIA - POMORAVLJE REGION


20. Prim. Dr sc med Branka Amidžic, dr Rade Biocanin, Marina Ivanovic
EKSPERTSKO OCENJIVANJE PROJEKATA I PROGRAMA U SISTEMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
EXPERT EVALUATION OF SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS AND DEVELOPMENT PROGRAMES IN HUMAN ENVIRONMENT


21. dr Miloš Petronijevic
KONCEPT ODRŽIVOSTI RAZVOJA ZAŠTITE OKOLINE KROZ IKT
THE CONCEPT OF SUSTAINABBILITY AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION BY UTILIZATION OF ICT


22. dr Slavko Arsovski, Aleksandra Kokic Arsic
MENADŽMENT KVALITETOM VODE ZA PICE SA EKOLOŠKOG ASPEKTA
DRINKING WATER QUALITY MANAGEMENT FROM A ECOLOGICAL ASPECT


23. dr Rade Biocanin, Božana Sovilj, Ivana Dimitrijevic
ARHITEKTURA I EKO-DIZAJN U UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM
ARHITECTURE AND ECO – DIZAIN IN MEDICAL WASTE TREATMENT