Zbornici radova

Festival kvaliteta 2008

Program festivala
Programski odbor

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

PROGRAM FESTIVALA KVALITETA 2008.

13. – 15. maj 2008. godine Mesto održavanja: hotel "Šumarice", Kragujevac

Dragi prijatelji kvaliteta ,

Festival kvaliteta 2008 ima zadatak da obeybedi medjunarodni forum eksperata iz industrije i akademskih institucija sa ciljem raymene ideja i prezentovanja rezultata aktuelnih projekata kroz veliki izbor razlicitih tema.
pozivam Vas da ucestvujete na 6-om Festivalu kvaliteta koji ce se održati u Kragujevcu od 13. do 15. maja 2008.- Republika Srbija.
Festival se održava pod motom "Put ka izvrsnosti" i obuhvata cetiri konferencije:
2. Medunarodna konferencija o kvalitetu
35. Nacionalna konferencija o kvalitetu
3. Konferencija o kvalitetu života.
Pored profesionalnog programa moci cete da upoznate znamenitosti grada Kragujevca i Centralne Srbije.

Iskreno vaš,
Predsednik organiyacionog odbora
Festival Kvaliteta 2008
Prof. dr Slavko Arsovski

Program FESTIVALA KVALITETA 2008.
U okviru festivala održavaju se:
• 2. International Quality Confernece
• 35. Nacionalna konferencija kvaliteta (sa medjunarodnim ucešcem)
• 3. Nacionalna konferencija o kvlaitetu života

• Izložbe: proizvoda, knjiga, casopisa i drugih publikacija.
• Prezentacije: dobitnika nagrade za kvalitet proizvoda, dobitnika oskara kvaliteta, sertifikacionih tela, sertifikovanih organizacija prema ISO 9000, QMS i EMS, akreditovanih i ovlašcenih laboratorija i organizacija, ovlašcenih metroloških laboratoija i organizacija, Zavoda za standardi-zaciju, YUAT - a i sl.
• Prezentacije preduzeca (klasicne marketinške i Web prezentacije, izložbe proizvoda, radovi o istoriji unapredenja kvaliteta u preduzecu itd.).
• Turisticki i kulturno istorijski deo: Posete muzejima (Zavoda Crvena Zastava, Istorijskom muzeju u Šumaricama i sl.) i manastirima (Kalenic, Oplenac i sl.).
• Obilazak firmi: Zastava i sl.

2. INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE

Tracks:
o Innovation and business excellence
o From knowledge to quality
o Innovation: A key of quality in automotive industry
o From knowledge to quality and safe food
o Quality of life and excellence
o Management of sustainable development
o ICT challenges for future society
o Excellence of society organization

35.Nacionalna konfernecija o kvalitetu

Teme:
o Put ka poslovnoj izvrsnosti
o Integrisani menadžment sistemi
o Kvalitet proizvoda
o Kvalitert i bezbednost u lancima hrane
o Inovacije u zdravstvu i kvalitet
o Inovacije i kvalitet u obrazovanju
o Socijalne inovacije put ka društvenoj izvrsnosti
o Inovacije i kvalitet u turizmu
o Inovacije put ka kvalitetu u razvoju
o Merenje, kontrola i kvalitet u proizvodnji
o Upravljanje održivim razvojem
o Sistemi sertifikacije i kvalitet u procesu akreditacije

3. Nacionalna konferencija o kvalitetu zivota

Teme:
o Novi pogledi na kvalitet života i upravljanje resursima za život
o Merenje, vrednovanje i pracenje kvaliteta života
o Satisfakcija životom u inoviranom konceptu življenja
o Nov nacin razmišljanja i planiranja kvaliteta života
o Kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi
o Promene kvaliteta života u zemljama u tranziciji
o Održivi razvoj i kvalitet života
o Trendovi kvaliteta života
o Kapacitet planete i razvoj ljudske civilizacije
o Nova ljudska staništa i kvalitet života
o Rizici opstanka ljudske civilizacije

Tematski workshop

PRATECE MANIFESTACIJE

Izložbe:
Proizvoda, knjiga, casopisa i drugih publikacija.

Prezentacije:
Dobitnika nagrade za kvalitet proizvoda, dobitnika oskara kvaliteta, sertifikacionih tela, sertifikovanih organizacija prema ISO 9000, QMS i EMS, akreditovanih i ovlašcenih laboratorija i organizacija, ovlašcenih metroloških laboratoija i organizacija, Zavoda za mere i dragocene metale, Zavoda za standardizaciju SCG, YUAT - a i sl.

Prezentacije preduzeca:
Klasicne marketinške i Web prezentacije, izložbe proizvoda, radovi o istoriji unapredenja kvaliteta u preduzecu itd.

Turisticki i kulturno istorijski deo:
Posete muzejima (Zavoda Crvena Zastava, Istorijskom muzeju u Šumaricama i sl.) i manastirima (Kalenic, Oplenac).

Obilazak firmi:
Zastava i druge po želji ucesnika.