Zbornici radova

33. Nacionalna konferencija o kvalitetu
1. Nacionalna konferencija o kvalitetu života
Festival kvaliteta 2006
Program festivala
Programski odbor

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

PROGRAM FESTIVALA KVALITETA 2006.

10. – 12. maj 2006. godine Mesto održavanja: hotel "Šumarice", Kragujevac

U okviru plana i programa manifestacija JUSK-a, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije i Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Kragujevcu Vas pozivaju na FESTIVAL KVALITETA 2006. koji ce se održati u Kragujevcu, 10. - 12. maja 2006.

Program FESTIVALA KVALITETA 2006.
U okviru festivala održavaju se:
• 33. Nacionalna konferencija kvaliteta (sa medjunarodnim ucešcem)
• 1. Nacionalna konferencija o kvlaitetu života

• Izložbe: proizvoda, knjiga, casopisa i drugih publikacija.
• Prezentacije: dobitnika nagrade za kvalitet proizvoda, dobitnika oskara kvaliteta, sertifikacionih tela, sertifikovanih organizacija prema ISO 9000, QMS i EMS, akreditovanih i ovlašcenih laboratorija i organizacija, ovlašcenih metroloških laboratoija i organizacija, Zavoda za standardi-zaciju, YUAT - a i sl.
• Prezentacije preduzeca (klasicne marketinške i Web prezentacije, izložbe proizvoda, radovi o istoriji unapredenja kvaliteta u preduzecu itd.).
• Turisticki i kulturno istorijski deo: Posete muzejima (Zavoda Crvena Zastava, Istorijskom muzeju u Šumaricama i sl.) i manastirima (Kalenic, Oplenac i sl.).
• Obilazak firmi: Zastava i sl.

33. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU (sa medunarodnim
ucešcem)

1) Poslovna izvrsnost
2) Indeks zadovoljstva potrošaca
3) E - kvalitet
4) Modeli kontinuiranih unapredenja
5) Akreditacija laboratorija
6) Razvoj integrisanih menadžment sistema
7) Kvalitet u automobilskoj industriji
8) Kvalitet i Bolonjski proces
9) Šest sigma
10) Studije uspostavljanja QMS (iz prakse za praksu)
11) Obezbedivanje CE znaka
12) Kvalitet u oblasti turizma
13) Kvalitet u oblasti zdravstva
14) Unapredenje infrastrukture kvaliteta
15) Menadžment bezbednošcu hrane (HACCP)
16) Menadžment zdravljem i bezbednošcu zaposlenih

1. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA
1) Kvalitet života i upravljanje resursima za život
2) Metode merenja i pracenja kvaliteta života
3) Menadžment životnom sredinom-EMS
4) Legislativa u oblasti životne sredine-nacionalna, medunarodna
5) Globalne promene, zagrevanje i ozonski omotac
6) Industrijska ekologija
7) Urbana ekologija
8) Ruralna ekologija
9) Reciklaža i upravljanje otpadom
10) Kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi
11) Održivi razvoj i kvalitet života
12) Održivi i ekoturizam
13) Edukacija u oblasti životne sredine i kvaliteta života
14) Osnivanje pokreta: “Cisti i zeleni gradovi Srbije”

Tematski workshop-ovi:

WORKSHOP 1: Postupak dobijanja CE znaka
WORKSHOP 2: Menadžment ekonomikom kvaliteta
WORKSHOP 3: E-kvalitet
WORKSHOP 4: Akreditacija laboratorija
WORKSHOP 5: 7 koraka unapredenja kvaliteta i 6 sigma
WORKSHOP 6: Menadžment procesima
WORKSHOP 7: Kvalitet i bezbednost hrane
WORKSHOP 8: Ocuvanje i zaštita životne sredine

PRATECE MANIFESTACIJE

Izložbe:
Proizvoda, knjiga, casopisa i drugih publikacija.

Prezentacije:
Dobitnika nagrade za kvalitet proizvoda, dobitnika oskara kvaliteta, sertifikacionih tela, sertifikovanih organizacija prema ISO 9000, QMS i EMS, akreditovanih i ovlašcenih laboratorija i organizacija, ovlašcenih metroloških laboratoija i organizacija, Zavoda za mere i dragocene metale, Zavoda za standardizaciju SCG, YUAT - a i sl.

Prezentacije preduzeca:
Klasicne marketinške i Web prezentacije, izložbe proizvoda, radovi o istoriji unapredenja kvaliteta u preduzecu itd.

Galerija fotografija na temu životne sredine:
Izložene fotografije treba da pobude interesovanje javnosti za ocuvanje i zaštitu životne sredine. One tematski obuhvataju dokumentovane prikaze narušene životne sredine i paralelno prikaze ocuvane-netaknute prirodne sredine. Takode, ocekuju se i fotografije promotivnog karaktera u oblasti seoskog, održivog i ekoturizma.

Turisticki i kulturno istorijski deo:
Posete muzejima (Zavoda Crvena Zastava, Istorijskom muzeju u Šumaricama i sl.) i manastirima (Kalenic, Oplenac).

Obilazak firmi:
Zastava i druge po želji ucesnika.