Urednici i editori
42. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU
10. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA
Zbornik apstrakata

Urednici: Dr Slavko Arsovski, redovni profesor
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
Dr Miodrag Lazić, redovni profesor
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
Dr Miladin Stefanović, redovni profesor
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

Izdavač: FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA
34000 KRAGUJEVAC
Sestre Janjić 6
CENTAR ZA KVALITET
34000 KRAGUJEVAC
Sestre Janjić 6

Za izdavača: Prof. dr Miroslav Živković
Prof. dr Slavko Arsovski

Tiraž: 200

Štampa: Grafički atelje Mašinac, Kragujevac

Izdavanje Zbornika radova, organizovanje i održavanje Festivala kvaliteta 2015 podržalo je: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolоškog razvoja Republike Srbije
Copyright Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 2015.
Copyright Canter for Quality, Kragujevac, 2015.