42. Nacionalna konferencija o kvalitetu
1. Slavko Arsovski
KVALITET KAO LEPOTA DAVANJA
2. Ratko Uzunović, Borislava Jakšić
RAZVOJ NACIONALNOG POKRETA ZA KVALITET U SRBIJI
3. Milan J. Perović, Milan Vukčević, Srdjan Martić
SA "VLASNIKOM PROCESA" SE OBOGAĆUJE KULTURA KVALITETA
4. Zdravko Krivokapić
KULTURA KVALITETA
5. Jelena Jovanović, Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vujović
SISTEM MENADŽMENTA PERFORMANSAMA NA BAZI LEAN KONCEPTA
6. Branko Popović, Igor Nikodijević
AMERIČKI MARKETING I KVALITET
7. Branko Popović, Ljiljana Miletić
KONTROLISANJE UKUPNOG KVALITETA
8. Branko Popović, Vitomir Bošković
OBUKA ZA SISTEM ŠEST SIGMA
9. Ljubinka Radosavljević, Slobodan Milošević
RAZVOJ INOVATIVNOSTI I KONKURENTNOSTI INPLEMENTACIJOM STANDARDA KVALITETA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU
10. Ivan Krstic, Vojislav Krstić, Vukić Lazić, Božidar Krstić
MOGUĆNOST IZRAŽAVANJA KARAKTERISTIKA KVALITETA ELEKTRO OPREME POGONSKOG MOTORA VOZILA
11. Ivan Krstic, Vojislav Krstić, Vukić Lazić, Božidar Krstić
AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI OKOLINE U PROIZVODNJI VOZILA
12. Ankica Milinković
USKLAĐIVANJE UPRAVLJANJA SISTEMA KVALITETA U OKVIRU ORGANIZACIJE PREKOGRANIČNOG VIŠELOKACIJSKOG TELA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI
13. Radomir Janjić, Nenko Brkljač, Blaža Stojanović
POSTUPAK OCENE KVALITETA VOZILA SA NADOGRADNJOM
14. Pavle K. Popović, Radovan Orlandić, Snežana Đurković
RAZVOJ MODELA ZA INTEGRISANO UPPRAVLJANJE LUČKIM USLUGAMA SA ASPEKTA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBJEDNOSTI
15. Miloš Petronijević, Aleksandar Đorđević, Ana Janković, Svetlana Stojanović
PERCEPCIJA RIZIKA
16. Petar Nikšić, Ratko Mrkić
OPTIMIZACIJA FUNKCIJE ELEKTRO-HIDRAULICNOG REGULATORA PARNE TURBINE U TE ,,MORAVA" SVILAJNAC
17. Djurović Dušan, Miodrag Bulatović
MODEL OCJENJIVANJA USPJEŠNOSTI GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA
18. Zorica Lazić
KVALITET OBRAZOVANJA ZA UČENIKE GRAFIČKE STRUKE
19. Željko Spijunović, Vlade Mirosavić, Branislav Majkić
PLANIRANJE, ANALIZA I OBEZBEĐENJE ŽELJENOG TEHNIČKOG KVALITETA ŽELEZNIČKIH TERETNIH KOLA
20. Tatjana Jovović
PRISTUP MODELIRANJU ZDRAVSTVENE USLUGE U URGENTNOM CENTRU
21. Danilo Radoman, Aleksandar Mardjonović
MENADŽMENT INTERNOM PROVJEROM
22. Vidak Šabanović, Aleksandar Vujović
ANALIZA MOGUCNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI KROZ ERGONOMSKO OBLIKOVANJE RADNIH STANICA SA RACUNARIMA
23. Darko Mrda, Senka Kosjerina, Rajko Tanasijević, Tamara Gvozdenović
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRIMJENOM PRIORITETNE METODE
24. Rada Kučinar, Pravdić Predrag
PREGLEDI PRAKSE KOMPANIJA U KORIŠĆENJU FINANSIJSKIH POKAZATELJA U BSC OKRUŽENJU
25. Rada Kučinar, Pravdić Predrag
UNAPREĐENJE POSLOVNIH PERFORMANSI U MENADŽMENTU KVALITETOM
26. Rada Kučinar, Pravdić Predrag
ZNAČAJ INTEGRISANOG PRISTUPA FINANSIJSKIM I NEFINANSIJSKIM POKAZATELJIMA POSLOVANJA U BSC OKRUŽENJU ZA OSTVARENJE KONTINUIRANIH POBOLJŠANJA
27. Marija Zahar Đorđević, Hrvoje Puškarić
MODEL POSLOVNIH PROCESA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2008 I BSC PERSPEKTIVAMA U MALIM I SREDNJIM PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA
28. Aleksandar Đorđević, Snežana Nestić, Miladin Stefanović, Svetlana Stojanović, Suzana Doljanica
DEKOMPOZICIJU PROCESA RAZVOJA NOVIH USLUGA ZA MALE I SREDNJE ORGANIZACIJE
29. Milan Mišić, Aleksandra Kokić Arsić, Srđan Novokmet
ZAŠTITA OD BUKE U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA
30. Vlado Medaković, Slaviša Moljević, Srđan Vasković, Ranka Gojković
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE KVALITETOM U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
31. Vladimir Misailović
INTEGRACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM (ISO 9001: 2015) I SISTEMA ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE
32. Bratislav Trifunović, Bogdan Nedić, Milan Erić, Marko Janković
UVOD U DIGITALNU PROIZVODNJU POLIMERNIH PROIZVODA
33. Goran Manojlović, Ivica Nikolić
EVALUACIJA KVALITETA NASTAVNOG PROCESA
34. Tanja Radović, Ranko Nikolić, Ana Radović
SOFTVERSKO RJEŠENJE KAO PODRŠKA UPRAVLJANJU NEUSAGLAŠENOSTIMA U LABORATORIJAMA ZA ISPITIVANJE
35. Rade Grujičić, Jelena Jovanović, Radoslav Tomović, Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vujović
VREDNOVANJE KONSTRUKTIVNIH VARIJANTI
36. Dragan Vujovic, Petar Nikšic, Miroslav Lučić
UPRAVLJANJE RIZIKOM-PRIMENA STANDARDA ISO 31000 NA STANICAMA KOJE SE BAVE SNADBEVANJEM MOTORNIH VOZILA TNG-OM
37. Srećko Ćurčić, Milan Pavlović, Slavko Arsovki, Aleksandar Pavlović, Aleksandar Tomović
DIREKTIVE EU U UPRAVLJANJU ELEKTRONSKIM OTPADOM
38. Jelena Jovanović, Robert Stajnbah, Zdravko Krivokapić
DILEME U PRIMJENI STANDARDA ISO 17020:2012