FESTIVAL KVALITETA 2015

Dragi prijatelji kvaliteta,

Festival kvaliteta 2015 imao je za zadatak da obezbedi međunarodni forum eksperata iz industrije i akademskih institucija sa ciljem razmene ideja i prezentovanja rezultata aktuelnih projekata kroz veliki izbor različitih tema.
Pozvali smo Vas da učestvujete na Festivalu kvaliteta koji je održan u Kragujevcu od 04. do 06. juna 2015., Republika Srbija. Festival se održao pod motom “Kvalitetom do poslovne izvrsnosti u javnom sektoru” i obuhvata dve konferencije:

42. Nacionalna konferencija o kvalitetu
10. Konferencija o kvalitetu života
kao i više okruglih stolova.

Iskreno vaš,
Predsednik organizacionog odbora
Festival Kvaliteta 2015
Prof. dr Slavko Arsovski