10. Nacionalna konferencija o kvalitetu života
1. Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Jovan Milivojević, Suzana Borić
NOV FAZI MODEL ZA OCENU NIVOA SREĆE
2. Suzana Borić, Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Jovan Milivojević
RAZVOJ MODELA INDEKSA SREĆE ZASNOVANOG NA FAZI LOGICI
3. Aleksandar Đorđević, Danijela Tadić, Slavko Arsovski, Jovan Milivojević
MODEL ZA ODREĐIVANJE PRIORITETA PROMENLJIVIH SREĆE ZASOVAN NA TEORIJI FAZI SKUPOVA I STATISTICI
4. Suzana Borić, Jovan Milivojević, Slavko Arsovski, Danijela Tadić
SREĆA KAO DEO KVALITETA ŽIVOTA-RETROSPEKTIVA
5. Marija Kostić, Milica Petrović
NAVIKE STUDENATA U POTROŠNJI BRZE HRANE NA TERITORIJI VRNJAČKE BANJE
6. Gordana Jovanović, Slavica Ilić, Kosana Popović
UTICAJ SIRĆETNE KISELINE, NaCl I ZAČINA NA RAST LISTERIA MONOCYTOGENES U SALATI
7. Kosana Popović, Slavica Ilić, Gordana Jovanović
ISPITIVANJE KVALITETA BILJNIH ČAJEVA KOJI SE PRODAJU U RIFUZI U PRODAVNICAMA ZDRAVE HRANE
8. Aleksandar Aleksić, Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Danijela Tadić
PODIZANJE KVALITETA KOMUNIKACIJA STUDENATA KROZ UNAPREĐENJE PREZENTACIONIH VEŠTINA
9. Marko Rakic, Aleksandar Aleksić, Slavoljub Rakic
ELIMINACIJA VIRULENTNIH PATOGENA KORISTEĆI NEKONVENCIONALNE METODE
10. Rada Kučinar, Pravdić Predrag
URAVNOTEZENOST EKONOMSKOG I EKOLOSKOG ASPEKTA KVALITETA ZIVOTA – I DEO
11. Rada Kučinar, Pravdić Predrag
URAVNOTEZENOST EKONOMSKOG I EKOLOSKOG ASPEKTA KVALITETA ZIVOTA – II DEO
12. Jovan Milivojević, Aleksandar Đorđević, Svetlana Stojanović
MODEL ODRŽIVOG KVALITETA ŽIVOTA
13. Jovan Milivojević, Aleksandar Đorđević, Svetlana Stojanović
KVALITET ŽIVOTA; ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM I SREĆA TOKOM CELOG ŽIVOTNOG CIKLUSA ČOVEKA