Zbornik radova

Predgovor
Sadržaj
Uvodni referat
SEKCIJA A - Radovi po pozivu
SEKCIJA B - Radovi po oblastima 1, 2, 6, 12, 13
SEKCIJA C - Radovi po oblastima 3, 7
SEKCIJA D - Radovi po oblastima 4, 5, 8, 9
SEKCIJA E - Oblast 10 - Kvalitet u automobilskoj industriji
SEKCIJA F - Oblast 11 - Kvalitet i Bolonjski proces
SEKCIJA G - Oblast 15 - Obezbedjivanje CE znaka
SEKCIJA H - Rani radovi
Kontakt

 
32. GODIŠNJA NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU

Tematske oblasti:
1) Menadžment totalnim kvalitetom
2) Poslovna izvrsnost
3) Održivi razvoj i kvalitet
4) Indeks zadovoljstva potrošaca
5) E - kvalitet
6) Modeli kontinuiranih unapredenja
7) Kvalitet i zaštita životne sredine
8) Razvoj integrissnih menadžment sistema
9) ISO 19011
10) Kvalitet u automobilskoj industriji
11) Kvalitet i Bolonjski proces
12) Šest sigma
13) Projekti prevodenja QMS u TQM/BE
14) Studije uspostavljanja QMS (iz prakse za praksu)
15) Obezbedivanje CE znaka

Tematski workshop-ovi:
WORKSHOP 1: QMS i javne nabavke
WORKSHOP 2: Postupak dobijanja CE znaka
WORKSHOP 3: Menadžment ekonomikom kvaliteta
WORKSHOP 4: E-kvalitet
WORKSHOP 5 : Akreditacija laboratorija
WORKSHOP 6: Menadžment ljudskim resursima
WORKSHOP 7: Menadžment procesima

U okviru festivala održavaju se:
• 32. Nacionalna konferencija kvaliteta
• Izložbe: proizvoda, knjiga, casopisa i drugih publikacija.
• Prezentacije: dobitnika nagrade za kvalitet proizvoda, dobitnika oskara kvaliteta, sertifikacionih tela, sertifikovanih organizacija prema ISO 9000, QMS i EMS, akreditovanih i ovlašcenih laboratorija i organizacija, ovlašcenih metroloških laboratoija i organizacija, Zavoda za standardi-zaciju, YUAT - a i sl.
• Prezentacije preduzeca (klasicne marketinške i Web prezentacije, izložbe proizvoda, radovi o istoriji unapredenja kvaliteta u preduzecu itd.).
• Turisticki i kulturno istorijski deo: Posete muzejima (Zavoda Crvena Zastava, Istorijskom muzeju u Šumaricama i sl.) i manastirima (Kalenic, Oplenac i sl.).
• Obilazak firmi: Zastava i sl.