Zbornik radova

>

 
SEKCIJA D: Radovi po oblastima 4, 5, 8, 9

1

Miodrag Vuković
UPRAVLJANJE INTEGRISANIM MENADŽMENT SISTEMOM (rad po pozivu)

D-3
2

mr Bogić Najdanović
ZADOVOLJSTVO KUPACA AUTOMOBILA – ODREDNICE I POSTUPAK ISPITIVANJA

D-11
3

mr Miloš Petronijević
KONCEPT UPRAVLJANJA ZADOVOLJSTVOM POTROŠAČA

D-20
4

mr Miladin Stefanović, mr Milan Erić, mr Slobodan Mitrović
KVALITET I TESTIRANJE SOFTVERA

D-26
5

Dobrivoje Miljković, Biljana Beljaković
PROCESI INFORMACIONE PODRŠKE U JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROŠUMADIJA" - KRAGUJEVAC

D-34
6

dr Radmila Jovanović
USPOSTAVLJANJE NACIONALNOG INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA U SLUŽBI TRANSFUZIJE KRVI U SRBIJI

D-42
7

mr V. Radlovacki, dr B. Kamberović
PROCESNI PRILAZ U FUNKCIJI INTEGRALNOG SISTEMA MENADŽMENTA – PRAKTIČNE SMERNICE ZA RAZVOJ, PRIKAZ I PRIMENU

D-50
8 D-59
9

mr Jugoslav Đordević
HACCP I QMS: DA LI ZAJEDNO I ZAŠTO?

D-67
10

Ivan Savović, dr Slavko Arsovski
DODATNI ZAHTEVI ISO 13485:2003,
ZAHTEVI ZA MENADŽMENT RIZIKOM

D-73
11

mr Miladin Stefanović, mr Slobodan Mitrović, mr Milan Erić
COST BENEFIT ANALIZA I KVALITET SOFTVERA

D-81