Zbornik radova

 
SEKCIJA G: Oblast 15 - Obezbedivanje CE znaka

1

dr Mirko Đapić, dr Vladimir Zeljković
ULOGA AKREDITACIJE U OVLAŠCIVANJU TELA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI (rad po pozivu)

G-3
2

mr Ljubinka Radosavljević
STANDARDIZACIJA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

G-11
3 G-15
4

dr Vladimir Zeljković, dr Mirko Đapić, Sladana Uzunović, Goran Đinović
CE ZNAK: VERIFIKACIJA BEZBEDNOSNIH MERA

G-23
5

mr Katarina Kanjevac , Jovan Milivojević
TEHNICKE PREPREKE TRGOVINI, DIREKTIVE NOVOG PRISTUPA I CE OZNAKA

G-30
6

dr Predrag Popović, Ljubiša Kovačević
AKREDITACIJA TELA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI PREDUSLOV U PROCESU NOTIFIKACIJE

G-38
7

Bojan Radak, Krunoslav Subotić, Predrag Popović
PRINCIPI ODRŽIVOSTI U ZAKONODAVSTVU ZA ZAŠTITU SREDINE EU

G-46
8

dr Milena Jovašević Stojanović, dr Predrag Popović
AKTUELANA EU LEGISLATIVA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU DISAJNIH ORGANA

G-51